lunes, 17 de junio de 2013

Taipei Fine Arts Museum 30th anniversary celebration: Revisiting New Horizons Exhibition

june13_tfam_img.jpg
Revisiting the New Horizons Exhibition:
Origins of TFAM's Contemporary Context
June 8–September 1, 2013

Taipei Fine Arts Museum181, Zhong Shan N. Road, Sec. 3
Taipei 10461, Taiwan

T +886 2 2595 7656
F +886 2 2585 1886

www.tfam.museum
Curator: Liao Tsun-ling

Participating artists: Chang Yung-Tsun, Chen Cheng-Hsun, Chen Chhi-Hsien, Chen Hsing-Wan, Chien Fu-Chuan, Fan Kang-Long, Hu Kun-Jung, Huang Chih-Yang, Huang Hai-Yun, Huang Hung-The, Huang Ren-Ho, Huang Tzang-You, Ju Chang-Bor, Ku Shih-Yung, Lai Jun T.T., Li Akibo, Li Chin-Chou, Lien Der-Cheng, Lin Horng-Wen, Lin Richard, Lin Wen-An, Lin Yeng-Tsuen, Lu Hsien-Ming, Lu Ming-Te, Pei Chi-Yu, Shiao Li-Hueng, Tsong Pu, Wu Tian-Chang, Yang Po-Lin

No hay comentarios.: